complicate

posted on 11 Apr 2011 00:07 by lhksarangii
 
 
 
 
ทุกสิ่งเธอรู้อยู่ .. you know - Pixyl
เนื้อร้องโดย - โตน sofa
 

 
 
อย่าติดกับเวลา ..

อยากบอกให้เธอเข้าใจ

ทุกอย่างต้องเวียนหมุนไป ทุกทุกสิ่ง ..
 
 
 
เธอรู้อยู่
 
เวลานี้ .. แค่เพียง


 
 
 
 
" โอบกอดตัวเองไว้ ..
 
เลิกบอกให้ใครเข้าใจ "
 

 
 

 
ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร
 
จงทิ้งไป .. เพลงรักเก่า
 
 
 
 
หยุดฟังเสียง ..
 
.. ที่ทำให้เธอต้องร้อง
 
ต้องเทน้ำตาให้กับเวลา ..
 
ที่ไม่มีมีวัน .. จะกลับมา
 
 
 
 
อย่าร้อง ..
 
อย่าเทน้ำตาให้กับเวลา
 
ที่ไม่มีวัน .. จะกลับมา ..
 
 

 

 
 
" โอบกอดตัวเองไว้ ..
 
เลิกบอกให้ใครเข้าใจ "
 
 

 
 
 
 
ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร .. จงทิ้งไป ..
 
เพลงรักเก่า ..

 
 
 
หยุดฟังเสียง .. ที่ทำให้เธอต้ิองร้อง
 
ต้องเสียน้ำตาให้กับเวลา
 
ที่ไม่มีวัน .. จะกลับมา

 
 
 
อย่าร้อง ..
 
อย่าเทน้ำตาให้กับเวลาที่เธอ
 
เก็บไว้เพียงแค่ความทรงจำ .. ที่ทำร้ายเธอ ..
 
 
 
 
 
ลืมเลือนทุกอย่าง .. ลบความทรงจำ
 
และรอยน้ำตา ..
 
 
 
 

 
ทุกสิ่ง .. เธอรู้อยู่ ..
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet